Ushuluddin / Aqidah / Tauhid

MUQODDIMAH

Di dalam ajaran Islam, secara umum ilmu-ilmu yang penting (fardhu ’ain) itu terbagi dalam tiga bagian, yaitu:

  1. Usuluddin (aqidah/tauhiid)
  2. Fiqah (syariat)
  3. Tasawuf (akhlak)

Dalam pengamalannya, setiap orang Islam wajib melaksanakan secara serentak ketiga-tiga ilmu tersebut, baik dari segi teori mahupun praktikal, atau dari segi ilmiah dan amaliahnya.

Ketiga ilmu ini merupakan tiga serangkai yang tidak terpisahkan. Jika dipisahkan salah satu dari tiga serangkai itu, Continue reading

Advertisements